Clasa Pregătitoare

CLASA PREGĂTITOARE – 2 CLASE / 44 de locuri

 1. a)  Evaluarea dezvoltării psihosomatice :
 • din acest program fac parte copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie si 31 decembrie 2021
 • Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

  (2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie  poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 • Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin.  (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
 1. b) înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în instituţiile private se desfăşoară doar în prima etapă de înscrieri prevăzută în metodologie în perioada

29.03.2021— 28.04.2021  între orele 800 —1800

– Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

– Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă.

– Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică

Acte necesare înscrierii

 • copia şi originalul cerificatului de naştere al copilului
 • copia şi originalul cărţii de identitate a tatălului şi a mamei/intreţinător legal
 • copia şi originalul certificatului de căsătorie al părinţilor
 • copia şi originalul actelor doveditoare în caz de divorţ
 • declaraţie notrarială cu acordul părintelui lipsă pentru efectuarea înscrierii la Liceul Teoretic Harul
 • adeverinţă medicală pentru intrare în colectivitate (în luna septembrie)
 • adeverinţă de la evaluarea psihosomatică (unde este cazul)

 

 

20 mai 2021 — afişarea la sediul şcolii /pe site-ul ISJ Timiş a listei copiilor înmatriculați
 • Unitatea noastră a solicitat includerea ofertei de şcolarizare în aplicaţia informatică a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş PRIN COMPLETAREA ŞI VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE , UTILIZÂND APLICAȚIA INFORMATICĂ cu  respectarea procedurilor prevăzute în Metodologie.
 1. Informarea privind activitatea specifică a clasei pregătitoare din cadrul unității:

Cele două clase pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în clădirea  grădiniţei cuprinzând:

 • programul educativ din sala de clasă dotată cu mobilier şi mijloace de învăţământ corespunzător normelor de desfăşurare a activităţii educaţionale la clasele pregătitoare, cu respectarea curriculumului naţional;
 • servirea prânzului în sala de mese;
 • odihnă la dormitor;
 • activităţi în cadrul programului after-school — pictură, consiliere şi orientare personală, jocuri educative între orele 1530 — 1630;
 • încheierea activităţii şi preluarea copiilor de către părinţi între orele 1645 — 1700;
 • programul after-school , servirea mesei şi dormitorul sunt opţionale.
 1. Criterii transpsarente de distribuire a elevilor înscriși în clasa pregătitoare pe clase și învățători
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică și ținând cont de ponderea băieți/ fete în clase.