Clasa Pregătitoare

CLASA PREGĂTITOARE – 2 CLASE / 44 de locuri

 1. a) Program de evaluare a dezvoltării psihosomatice : 25.02.2020 20.03 2020
 • din acest program fac parte copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 sept. si 31 decembrie 2020
 • afişarea programului și a instituţiei unde se desfășoară evaluarea se va afişa ulterior

Acte necesare pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice

 • actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal instituit
 • copie după certificatul de naştere al copilului
 • certificat de căsătorie
 • actul care atestă calitatea de tutore legal instituit (dacă este cazul)
 • o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru (cu număr de înregistrare şi datată) care atestă faptul că preşcolarul este „apt pentru şcoală”
 1. b) înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în instituţiile private se desfăşoară doar în prima etapă de înscrieri prevăzută în metodologie în perioada

04.03.2020 — 23.03.2020 între orele 800 —1800

 • completarea cererii tip online de către secretarul unităţii, tipărirea acesteia, semnarea de către părinte a cererii, finalizarea- validarea cererii, tipărirea opis­ului și semnarea acestuia de către secretarul comisiei
 • procesarea cererilor- tip de către Comisia Naţională

Acte necesare înscrierii

 • copia şi originalul cerificatului de naştere al copilului
 • copia şi originalul cărţii de identitate a tatălului şi a mamei/intreţinător legal
 • copia şi originalul certificatului de căsătorie al părinţilor
 • copia şi originalul actelor doveditoare în caz de divorţ
 • declaraţie notrarială cu acordul părintelui lipsă pentru efectuarea înscrierii la Liceul Teoretic Harul
 • adeverinţă medicală pentru intrare în colectivitate (în luna septembrie)
 • adeverinţă de la evaluarea psihosomatică (unde este cazul)

 

 

1 aprilie 2020 — afişarea la sediul şcolii /pe site-ul ISJ Timiş a listei copiilor înmatriculați
 1. c) „Ziua porţilor deschise” – întâlnire cu persoanele interesate (părinţi, copii) care pot vizita spaţiile dedicate activităţilor de clasă pregătitoare şi care vor putea discuta cu personalul din unitatea de invăţământ, implicat în aceste activităţi.

06.03.2020 între orele  1300— 1700

 • Unitatea noastră a solicitat includerea ofertei de şcolarizare în aplicaţia informatică a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş PRIN COMPLETAREA ŞI VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE , UTILIZÂND APLICAȚIA INFORMATICĂ cu  respectarea procedurilor prevăzute în Metodologie.
 1. Informarea privind activitatea specifică a clasei pregătitoare din cadrul unității:

Cele două clase pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în clădirea  grădiniţei cuprinzând:

 • programul educativ din sala de clasă dotată cu mobilier şi mijloace de învăţământ corespunzător normelor de desfăşurare a activităţii educaţionale la clasele pregătitoare, cu respectarea curriculumului naţional;
 • servirea prânzului în sala de mese;
 • odihnă la dormitor;
 • activităţi în cadrul programului after-school — pictură, consiliere şi orientare personală, jocuri educative între orele 1530 — 1630;
 • încheierea activităţii şi preluarea copiilor de către părinţi între orele 1645 — 1700;
 • programul after-school , servirea mesei şi dormitorul sunt opţionale.
 1. Criterii transpsarente de distribuire a elevilor înscriși în clasa pregătitoare pe clase și învățători
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică și ținând cont de ponderea băieți/ fete în clase.