Despre copii & parinti

1. Noi credem că perioada copilăriei este critică în ce priveşte formarea percepţiilor copiilor faţă de ei însuşi, de alţii şi de Dumnezeu. De aceea am conceput un program educaţional care urmăreşte să stimuleze şi să întreţină dezvoltarea personalităţii şi de asemenea să împlinească nevoile intelectuale, fizice, sociale, emoţionale si spirituale ale copiilor.

2. Noi credem că perioada copilăriei este cea mai importantă, cea mai fascinantă, cea mai interesantă din dezvoltarea fiinţei umane. Unii cercetători susţin că această perioadă este cea mai importantă în privinţa evenimentelor ce pot avea o influenţă decisivă asupra dezvoltării ulterioare a persoanei. Cercetătorii care au diagnosticat potenţialul intelectual al copilului au ajuns la concluzia că pana la vârsta de 6 ani copilul atinge cel putin 50% din capacitatea sa totală.

3. Noi credem că fiecare copil este acceptat şi iubit pornind de la premisa că este unic, cu propriul ritm de dezvoltare şi maturizare fizică, socială, emoţională, cognitivă şi spirituală; de aceea, mediul din scoala va influenţa fiecare copil în mod diferit, înţelegând şi acceptând diferenţele dintre ei în ce priveşte abilităţile, interesele, capacităţile fiecăruia.

4. Noi credem ca elevii nu trebuie forţaţi să înveţe. Ei sunt motivaţi de propriile dorinţe şi propria curiozitate de a înţelege lumea, şi astfel ei învaţă prin experienţe. Înţelegând faptul că învăţarea este un proces de interacţiune, învăţătoarele, educatoarele si profesorii planifică şi creează un mediu în care copiii învaţă prin explorare activă şi interacţiune cu persoanele şi materialele din jur.

5. Noi credem că părinţii au responsabilitatea primordială în educarea copiilor lor. De aceea, suntem gata să ajutăm, să sprijinim şi să asistăm părinţii, cu toate posibilităţile de care dispunem pentru îndeplinirea acestui mandat.