Despre Credinta Crestina

1. Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil, inspirat de Dumnezeu, fiind astfel autoritatea finală în ce priveşte credinţa şi trăirea de fiecare zi. (2 Timotei 3:15, 16,17; Ioan 17:17; 2 Petru 1:21; Evrei 1:1-2)
2. Noi credem că există un singur Dumnezeu adevărat, veşnic, existând în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (Genesa 1:1; Matei 28:19, Ioan 10:30; 1 Ioan 5:7; Ioan 1:1-4; Deuteronom 4:35-40)
3. Noi credem în divinitatea Lui Isus Hristos (Ioan 10:33), în naşterea Lui din fecioară (Isaia 7:14; Matei 1;23; Luca 1:35), în viaţa Lui fără păcat (Evrei 4:15; 7:26), în minunile Sale (Ioan 2:11), în moartea sa ispăşitoare (1 Corinteni 15:3; Efeseni 1:7; Evrei 2:9), în învierea Sa (Ioan 11:25; 1 Corinteni 15:4); în înălţarea Sa la cer, unde şade la dreapta Lui Dumnezeu ca Mediator şi Apărător (Marcu 16:19), în revenirea Lui cu glorie şi putere (Fapte 1:11).
4. Noi credem că singura cale a omului spre mântuire este posibilă prin credinţă în jertfa Domnului Isus, prin pocăinţă, mărturisirea păcatelor, şi botezul nou-testamental (Ioan 3:16-17; Romani 3:23-24; Efeseni 2:8-9; Matei 10:32,33; Fapte 2:38)
5. Noi credem în învierea morţilor, atât a celor mântuiţi cât şi a celor păcătoşi, care vor fi înviaţi spre viaţă veşnică, respectiv spre condamnare veşnică (Ioan 5:28-29); noi credem că Raiul este un loc veşnic binecuvântat pentru cei mântuiţi şi că iadul este un loc de separare veşnică de Dumnezeu pentru cei nemântuiţi (Ioan 14:3; Matei 25:46; Apocalipsa 20:14,15)
6. Noi credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt, care locuieşte în fiecare credincios pentru a-l ajuta să trăiască o viaţă evlavioasă şi sfântă (Romani 8:13-14; 1 Corinteni 3:16; 6:19-20; Efeseni 4:30; 5:15-21)
7. Noi credem în unitatea spirituală şi părtăşia tuturor credincioşilor în Isus Hristos (Romani 8:9; 1 Corinteni 12:12-13; Galateni 3:26-28.