Despre Educatie

1. Noi credem că educaţia este învăţarea planificată şi intenţionată. Prin învăţare înţelegem procesul continuu, interactiv, intenţionat de achiziţionare, înţelegere şi aplicare de noi cunoştinţe şi deprinderi, cu scopul de a produce schimbare durabilă în gândirea şi comportamentul copilului.

2. Noi credem că scopul major al educaţiei este acela de a dezvolta la maxim potenţialul copilului oferindu-i oportunităţi adecvate, pentru ca acesta să poată cunoaşte si înţelege tot ceea ce-l înconjoară

Educaţia creştină

Scopul instituţiei noastre este acela de a asigura o atmosferă creştină, plină de dragoste, care să stimuleze respectul şi stima de sine pozitivă a copilului si să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului în toate domeniile vietii: intelectual, emoţional, social, fizic şi spiritual.
Noi credem ca una din principalele responsabilităţi ale şcolii este aceea de a-i asista pe elevi în a-şi forma o solidă cultură religioasă şi în măsura posibilului, de a cultiva în aceştia valorile creştine fundamentale. Filosofia educaţiei adoptată de instituţia noastră este fundamentată pe principiile şi valorile creştine provenite din Sfânta Scriptură sau Biblia. Prin “principii creştine” înţelegem învăţăturile şi virtuţile morale promovate în comun, de cele trei tradiţii ale religiei creştine (ortodoxă, catolică şi protestantă).
În viziunea Şcolii Primare Harul, educaţia religioasă este întâi de toate, responsabilitatea familiei (familia are responsabilitatea transmiterii informale a valorilor şi a tradiţiilor comunităţii religioase din care face parte), apoi, responsabilitatea bisericii din care face parte familia copilului (Biserica are responsabilitatea catehizării şi a cultivării relaţiei personale cu Dumnezeu a propriilor enoriaşi, inclusiv a copiilor) şi, abia în al treilea rând, responsabilitatea şcolii, aceasta din urmă suplimentând cu mijloace şi conţinuturi specifice, activitatea primelor două.

Educaţia Creştină din cadrul Şcolii Primare Harul se concentrează asupra următoarelor elemente de conţinut:
1. O bună cunoaştere a Sfintelor Scripturi, prin abordări şi reabordări potrivite vârstei şi nivelului de cunoştinţă a copiilor, punându-se accentul pe:
a) Imaginea de ansamblu şi elementele principale ce compun naraţiunea Biblică;
b) Biografiile principalelor personaje biblice;
c) Viaţa lui Isus Hristos;
d) Parabolele şi discursurile lui Isus Hristos;
e) Istoria biblică a bisericii primare.
2. Însuşirea unei imagini de ansamblu asupra istoriei bisericii creştine înţeleasă în contextul istoriei universale, cu accentul pe istoria bisericii în România.
3. Cunoaşterea generală a dogmelor religiei creştine, cu nuanţele specifice celor trei mari tradiţii (ortodoxe, catolice şi protestante), punându-se accentul pe ceea ce este comun şi le uneşte.
4. Înţelegerea sistemului etic creştin şi a importanţei virtuţilor pe care acesta încearcă se le promoveze: respectul faţă de Dumnezeu şi de semeni, respectul legii şi al autorităţii, prioritatea familiei, moralitatea, cinstea, hărnicia, etc.
5. Formarea unei imagini generale asupra marilor religii ale lumii.

Filosofia educaţiei creştine adoptată de instituţia noastră este fundamentată pe o perspectivă biblică asupra vieţii, centrată pe Dumnezeu, conform căreia legile, principiile, etica, standardele Lui Dumnezeu sunt adevăruri absolute, şi pe convingerea că Biblia este Cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu, că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu şi Creatorul şi Susţinătorul tuturor lucrurilor.

Dezvoltarea spirituală are loc prin zidirea unei relaţii adecvate cadru didactic- elev, care demonstrează dragostea Lui Dumnezeu în fapte şi vorbe, integrând adevărurile caracterului şi persoanei Lui Dumnezeu, în activităţile zilnice ale copilului (Deut. 6:7). De asemenea, copilul descoperă dragostea şi puterea Lui Dumnezeu din relatările biblice ale faptelor Lui , prezentate de învăţătoare/educatoare ca înregistrări veritabile ale unor evenimente reale (2 Timotei 3:16). Copilului i se dă oportunitatea de a răspunde la ceea ce învaţă prin comportament, limbaj.

Această filosofie a educaţiei creştine adoptată de instituţia noastră şi enunţată mai sus stă la baza întregii activităţi din instituţie, nu doar la ora de educaţie creştină. Noi credem ca principiile şi valorile creştine, care stau la baza procesului nostru de educaţie, trebuie integrate atât în temele şi subiectele din curriculum cât şi în politica instituţiei în ce priveşte regulamentul de ordine interioară, statutul şi politica de personal.