Financiar

Prin investiţia financiară în:
– educaţia unui copil (plata cheltuielilor de şcolarizare a unui elev)
– salariul unui cadru didactic sau nedidactic ( plata salariului )
– proiect special (amenajare loc de joacă, dotări sală clasă, curte)
– reconstruirea/renovarea noii clădiri a şcolii.