HG Nr. 135/02.03.2016

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HARUL

INFORMAŢII

Având în vedere punerea în aplicare a HG nr. 135/02.03.2016 privind  finanţarea/elev pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditate care beneficiază de finanţarea de bază din sume defalcate din TVA, primite de la bugetul local, Şcoala Gimanzială Harul din Lugoj  beneficiază de finanţare/elev de la Primăria Municipiul Lugoj pe anul 2016, pentru :

1. Nivelul de învăţământ acreditat si numărul de copii/elevi:

  • preşcolar: 122 copii din care:
  • cu program normal: 44 copii
  • cu program prelungit: 78 copii
  • primar: 167 elevi

2. Suma primită de la bugetul local şi modul de utilizare a acesteia după cum urmează:         

Mii Lei   Total Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Învăţământprimar Salarii 387,61 95,39 95,39 95,39 101,44
Bunuri şi servicii 55,61 13,90 13,90 13,90 13,91
Total 443,22 109,29 109,29 109,29 115,35
Invăţământ preşcolar Salarii 377,39 95,61 95,61 95,61 90,56
Bunuri si servicii 42,39 11,10 11,10 11,10 9,09
Total 419,78 106,71 106,71 106,71 99,65
Total 863 216 216 216 215

 

 

CONDUCEREA

Prof. Linguraru Elena