Misiune / Viziune / Tinte Strategice

Intenţionăm să ne concentrăm energiile şi resursele pentru dezvoltarea unei instituţii cunoscută pentru urmatoarele:

Viziunea şcolii
Aceasta instituţie există pentru a forma oameni educaţi, de caracter, cu principii şi valori creştine.

Misiunea şcolii
Misiunea instituţiei noastre este aceea de a crea un mediu plin de dragoste, dominat de valori crestine în care copiii să poată creşte atât în plan intelectual, cât şi în plan emoţional, spiritual, social şi fizic.

Valorile şcolii
– Responsabilitatea
– Respectul
– Dragostea
– Excelenţa
– Creativitatea

Ţinte strategice
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de instituţia noastră, cu precădere a managementului calităţii şi a celui operaţional ;
2. Dezvoltarea relaţiei cadre didactice-copii; cadre didactice- părinţi; părinţi-copii;
3. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin participarea activă la conferinţe, cursuri de perfecţionare;
4. Pregătire academică la standarde înalte;
5. Modelarea şi dezvoltarea armonioasă a caracterului;
6. Încurajarea continuă a creativităţii atât a elevilor cât şi a personalului didactic;
7. Dezvoltarea competenţelor de învăţare a elevilor pe tot parcursul vieţii;
8. Dezvoltarea bazei materiale, în special sub aspectul tehnologiei şi a materialelor, mijloacelor şi auxiliarelor didactice;
9. Dezvoltarea curriculum-ului la decizia instituţiei cu opţionale cât mai atractive şi eficiente;
10. Dezvoltarea relaţiilor grădiniţei şi a şcolii cu comunitatea locală, naţională şi internaţională prin parteneriate, protocoale de colaborare, vizite;
11. Atragerea şi motivarea părinţilor pentru a deveni parteneri în realizarea eficientă şi de calitate a actului educaţional;
12. Creşterea prestigiului şcolii.