Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat la Liceul Teoretic Harul

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Liceul Teoretic Harul este 53%  din totalul celor 85 de angajați. Menționăm că procentul face referire la cei care au dorit să declare acest lucru.