Completează online cererea de înscriere

De acum este mai simplu! Poți completa online cererea de înscriere a copilului tău la școală și vei fi scutit de un drum. Noi îți preluăm cererea și te contactăm telefonic pentru pasul următor.

Află mai multe
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2022- 2023

PRECIZĂRI privind informarea părinţilor:

 

 1. 1.   a)   LICEUL TEORETIC HARUL LUGOJ

b).  PLAN DE ŞCOLARIZARE –  an şcolar 2022-2023 aprobat

                                          

CLASA PREGĂTITOARE  – 2  CLASE / 44 de  elevi

 

 1. a) Program de evaluare a dezvoltării psihosomatice: 30.03.2022 – 08.04 2022

 

 • din acest program fac parte copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022:

                – copiii care au frecventat grădinița (eliberarea recomandării pentru înscrierea în   învățământul primar se face de către unitatea de învățământ);

copiii care  nu au frecventat grădinița (eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se face de către CJRAE/CMBRAE) ;

copiii care s-au întors din străinătate (eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se face de către CJRAE/CMBRAE) .

 

Acte necesare pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice:

 • actul de identitate al părintelui/ tutorelui/ împuternicitului legal- în original și o copie xerox;
 • certificatul de naştere al copilului- în original și o copie xerox;
 • actul care atestă calitatea de tutore/ împuternicit legal unde este cazul- în original și o copie xerox;

 

 1. b) Înscrierea copiilor în clasa pregătioare în instituţiile private se desfăşoară doar în prima etapă de înscrieri prevăzută în metodologie în perioada

 

11.04.2022-10.05.2022

 • completarea cererii tip on-line de către secretarul unităţii, tipărirea acesteia, semnarea de către părinte a cererii, finalizarea- validarea cererii, tipărirea opis-ului şi semnarea acestuia de către secretarul comisie ;
 • procesarea cererilor- tip de către Comisia naţională.

acte necesare înscrierii

 • copia și originalul cerificatului de naştere al copilului;
 • copia și originalul cărții de identitate a tatălului și a mamei/întreținător legal;
 • copia și originalul certificatului de căsătorie a părinților;
 • copia și originalul al actelor doveditoare în caz de divorț;
 • declarație notarială cu acordul părintelui lipsă pentru efectuarea înscrierii la Liceul Teoretic Harul;
 • adeverinţă medicală pentru intrare în colectivitate (în luna septembrie);
 • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (unde este cazul).

 

 27.05.2022 – afişarea la sediul şcolii şi pe site-ul ISJTimiş a copiilor înmatriculaţi

 

 

 1. Informarea privind activitatea specifică a clasei pregătitoare din cadrul unităţii:

 

Cele două clase pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în cadrul unității la adresa de pe str. Mocioni, nr.10, cuprinzând:

 • programul educativ din sala de clasă dotată cu mobilier şi mijloace de învăţământ corespunzător normelor de desfăşurare a activităţii educaţionale la clasele pregătitoare, cu respectarea curriculumului naţional;
 • servirea mesei în sala de clasă;
 • activităţi în cadrul programului after-school – pictură, consiliere şi orientare personală, jocuri educative între orele 1330 – 1630;
 • încheierea activităţii şi preluarea copiilor de către părinţi între orele 1645 – 1700;
 • programul after-school, servirea mesei sunt opţionale.

 

 1. Criterii transpsarente de distribuire a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare pe clase şi învăţători
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică și ținând cont de ponderea băieți/ fete în clase.