ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2024- 2025

PRECIZĂRI privind informarea părinţilor:

1.
a)   LICEUL TEORETIC HARUL LUGOJ
b).  PLAN DE ŞCOLARIZARE –  an şcolar 2024-2025 aprobat

CLASA PREGĂTITOARE  – 2  CLASE / 44 de  elevi

 1. a) Program de evaluare a dezvoltării psihosomatice: 28.03.2024 – 10.04 2024

 

 • din acest program fac parte copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024:

                – copiii care au frecventat grădinița (eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se face de către unitatea de învățământ);

copiii care  nu au frecventat grădinița (eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se face de către CJRAE/CMBRAE) ;

copiii care s-au întors din străinătate (eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se face de către CJRAE/CMBRAE) .

Acte necesare pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice:

 • actul de identitate al părintelui/ tutorelui/ împuternicitului legal- în original și o copie xerox;
 • certificatul de naştere al copilului- în original și o copie xerox;
 • actul care atestă calitatea de tutore/ împuternicit legal unde este cazul- în original și o copie xerox;

 

b) Înscrierea copiilor în clasa pregătioare în instituţiile private se desfăşoară doar în prima etapă de înscrieri prevăzută în metodologie în perioada:

11.04-14.05.2024

 • completarea cererii tip on-line de către secretarul unităţii, tipărirea acesteia, semnarea de către părinți a cererii, finalizarea- validarea cererii, tipărirea opis-ului şi semnarea acestuia de către secretarul comisie;

  14-17.05.2024

 • procesarea cererilor- tip de către Comisia naţională.

Acte necesare înscrierii:

 • copia și originalul cerificatului de naştere al copilului;
 • copia și originalul cărții de identitate a tatălului și a mamei/întreținător legal;
 • copia și originalul certificatului de căsătorie a părinților;
 • copia și originalul al actelor doveditoare în caz de divorț;
 • declarație notarială cu acordul părintelui lipsă pentru efectuarea înscrierii la Liceul Teoretic Harul;
 • adeverinţă medicală pentru intrare în colectivitate (în luna septembrie);
 • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (unde este cazul).

 

 29.05.2024 – afişarea la sediul şcolii şi pe site-ul ISJTimiş a copiilor înmatriculaţi

 1. Informarea privind activitatea specifică a clasei pregătitoare din cadrul unităţii:

Cele două clase pregătitoare îşi desfăşoară activitatea în cadrul unității la adresa de pe str. Mocioni, nr.10, cuprinzând:

 • programul educativ din sala de clasă dotată cu mobilier şi mijloace de învăţământ corespunzător normelor de desfăşurare a activităţii educaţionale la clasele pregătitoare, cu respectarea curriculumului naţional;
 • servirea mesei în sala de clasă;
 • activităţi în cadrul programului after-school – efectuarea temelor, pictură, consiliere şi orientare personală, jocuri educative între orele 1330 – 1630;
 • încheierea activităţii şi preluarea copiilor de către părinţi între orele 1645 – 1700;
 • programul after-school, servirea mesei sunt opţionale.

 

 1. Criterii transpsarente de distribuire a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare pe clase şi învăţători
 • Elevii vor fi repartizați în ordine alfabetică și ținând cont de ponderea băieți/ fete în clase.

     

5.  Criterii specifice:

 • Unul dintre părinți este angajatul Liceului Teoretic Harul;
 • Are cel puțin un frate în unitatea noastră.